Magyartanár pályázat – Vendéglátó tagintézmény

Szekszárdi Szakképzési Centrum

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája

Magyar – bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban magyar nyelv és irodalom, kommunikáció-magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Egyetem, szakirányú középiskolai tanár végzettség, előny a történelem vagy informatika szak,
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         fényképes szakmai önéletrajz,
  •         Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  •         sikeres pályázat esetén 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Nagy Imre igazgató úr részére a allashirdetes@szekszardiszc.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a tárgyban feltüntetni: magyartanár – Vendéglátó tagintézmény

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=za5h1ejyh8

 

Megosztás ezzel:
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print